Vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers,
De judovereniging is altijd op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om hand en spant diensten te verlenen bij evenementen.
Zij moeten aan een aantal criteria voldoen.
• Wij zullen eerst een gesprek aan gaan.
• Wij vragen om een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag.)
• Eventueel zullen wij met goedkeuring van de betrokkene achtergrondinformatie/referenties opvragen.
• Tevens eisen wij van de betrokkene dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de informatie die wij met de betrokkene delen.