Lesgeld

Het lesgeld bedraagt € 190.00 per kalenderjaar (1-1/31-12). De contributie mag in 3 termijnen betaald worden.

De eerste betaling moet uiterlijk 15 januari op onze rekening zijn bijgeschreven.

De tweede betaling dient uiterlijk 15 april zijn bijgeschreven.

En de derde betaling dient uiterlijk 15 september zijn bijgeschreven.

Ouders/judoka’s moeten er zelf zorg voor dragen dat de contributie tijdig is bijgeschreven op ons rekening.

Ouders/judoka’s zijn er mee bekend dat als de judoka gedurende het seizoen besluit te stoppen, een restitutie van de contributie niet mogelijk is en het volledige kalenderjaar betaald dient te worden.