Adres

Wij trainen 3x per week in de bovenzaal van het gymnastiekgebouw in de Schoolstraat 61 Diemen.

Wij hebben geen kijklessen. Belangstellenden mogen altijd de laatste 10 minuten van een les kijken.