CONTRIBUTIE 2019

CONTRIBUTIE JUDOVERENIGING HC FRITZ DIEMEN 2019

Beste ouders/ verzorgers en judoka’s,

Wij maken u erop attent dat de contributie voor het seizoen 2019 voor de judolessen van u of uw kind weer overgemaakt dient te worden op de rekening van de judovereniging.

 

De contributie bedraagt € 180.00

Het is mogelijk om de contributie in drie termijnen te betalen.

U dient er zelf voor te zorgen dat de contributie op onze rekening is bijgeschreven volgens het onderstaande schema. U kunt ervoor kiezen om de contrbutie in één keer te betalen.  Ook kunt u ervoor kiezen om in twee of drie termijnen te betalen.

 

Kiest u voor               3 termijnen                2 termijnen               1 termijn

15 januari 2019          € 100.00                    € 90.00                       € 180.00

15 april  2019             € 40.00                      ______                       ______

15 augustus 2019       € 40.00                    € 90.00                         ­­­­______

 

De contributie dient u over maken op rekeningnummer :

NL 22  RABO  0323  0878  41 t.n.v.  JUDO FRITZ

Niet vergeten erbij te vermelden de naam van uw kind(eren).

 

Ouders/verzorgers en judoka’s, zijn er mee bekend dat als de judoka halverwege het seizoen besluit te stoppen, een restitutie van de contributie niet mogelijk is en het volledige kalenderjaar betaald dient te worden.

 

Judo Fritz is aangesloten bij de JBN onder nummer 5229.

Aangesloten bij de kamer van koophandel onder nummer 69593299 te Amsterdam